Logo
Potrebujete poradit?
(Po-Pia 8:00-19:00)
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 40,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe/zákonnému zástupcovi (ďalej len „dotknutá osoba“) tieto informácie v súlade  ustanovením § 19 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Získavanie a spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

Svoje osobné údaje dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchoduwww.modernyvidiek.sk, ktorým je:

Ing. Bohuslav Slavkovský, IČO: 53 136 870, DIČ: 1122364155, miesto podnikania: M.A.Bazovského 1190/2, Teplička nadVáhom 013 01, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, č. živnostenského registra: 580 – 68356.

 

2. Podávanie otázok a žiadostí k osobným údajom:

Vaše otázky a žiadosti ohľadom osobných údajov môžete podávať v listinnej alebo elektronickej  podobe, a to buď  listom  doručeným na adresu miesta podnikania prevádzkovateľa alebo elektronicky formou e mailu na adresu info@modernyvidiek.sk

 

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e mailová adresa
  • adresa/sídlo
  • telefónne číslo
  • číslo účtu
  • súhlasy so spracovávaním osobných údajov

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

b) Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tentopostup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

 

c) Prevádzkovateľ webovej stránky www.modernyvidiek.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • základné funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

4. Príjemca osobných údajov:

Osobné údaje sú spracováva výlučne:

a) Prevádzkovateľ

b) Slovesnká pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, IČ DPH: SK2021879959

c) Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

d) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (poskytovateľ služby google analytics)

e) Eshop-rychlo, prevádzkovaný spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;

f) poskytovateľ účtovného systému Money S3, prevádzkovaný spoločnosťou Solitea Česká republika, a.s., IČ 255 68  736, so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne

g)  dodávatelia poskytujúci technickú podporu pre prevádzku IT , ktorí sú viazaní povinnosťou ochrany osobných údajova povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ zachováva všetky osobné údaje v prísnej dôvernosti.

 

Osobné údaje nie sú poskytované ďalším tretím stranám, s výnimkou tých, ktorým má prevádzkovateľ zákonnú  povinnosť alebo právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi tieto údaje poskytnúť.

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je na vyššie uvedené účely je 10 rokov  od poskytnutia/získania osobných údajov. V prípade osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia zmluvy sa osobné údaje uchovávajú po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

 

6. Práva Dotknutej osoby

Dotknutá osoba (návštevník www.modernyvidiek.sk a/alebo kupujúci) má právo:

a)     zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

b)požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)      na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

e)      namietať spracúvanie osobných údajov,

f)       na prenosnosť osobných údajov,

g)      podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

h) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo adresovať svoju žiadosť podľa písm. a) až  g) v listinnej alebo elektronickej  podobe, a to buď  žiadosťou doručenou na adresu miesta podnikania prevádzkovateľa alebo elektronicky formou e mailu na adresu info@modernyvidiek.sk

Nechcete prísť o žiadne novinky?
Zaregistrujte si náš newslleter!
2018-2020 © ModernyVidiek.sk - Všechna práva vyhrazena. Design od OndrejDvorak.com
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk